Výstava klubu , Praha -Masarykovo nádraží, listopad 2008

V listopadu 2008 jsme uspořádali v Praze týdenní výstavu s provozem kolejišť, v naší historii nejdelší s nejnáročnější přípravou exponátů, jenž jsou všechny našimi výrobky. Byla to první výstava, kde kromě dosavadního hlavního modelu TT byla prezentována i nová část kolejiště H0 provozovaného na digitáním ovládání DCC s počítačem. Návštěvníci měli možnost řídit vlaky, čehož bohatě využili děti a doufáme, že se jim návštěva líbila. Prodloužená doba nabídla volnější atmosféru, až na krátké výjimky bez front.

Úspešný provoz H0 nám naznačil cestu další tvorby, jenž aktuálně zvažujeme. Bohužel postrádáme více reakcí návštěvníků, poněvadž na každé výstavě se něco podaří vylepšit ale vždy jsou i náměty ke zlepšení.


Záběr expozice v sále

Provoz modelů zajišťovali členové kroužku
Níže pár momentek z novinek na obou kolejištích

foto: V.Báňa, K.Barták 2008


© 2008 KŽM, Kroužek Železničních Modelářů