Výstava klubu, Písek leden 2009

V lednu 2009 jsme samostatně uspořádali naši první výstavu mimo domácí prostředí v jihočeském Písku, po domluvě s místními kolegy. Z hlediska organizačního pro nás krok do neznáma, ale díky ochotě lidí a nabídce pěkných prostor v galerii Portyč dopadl dobře. Zájem veřejnosti a průběh výstavy nás překvapil a doufáme, že pozitivní reakce návštevníků vyjadřovaly celkový dojem jako zdařilá pohodová výstava pro velké i malé. Sice pro změnu zlobila některá technika, snad jako výstaha, abychom neztráceli obezřetnost ani při přípravě a testování.


Záběr na část expozice v sále při přípravě

Z provozu kolejiště

Kolega J.Pintr obohatil provoz o pěkné parní lokomotivy TT

foto: V.Báňa, K.Barták 2009


© 2009 KŽM, Kroužek Železničních Modelářů