Výstavy klubu r. 2010

V roce 2010 jsme opět uspořádali výstavy pro veřejnost, kde jsme předvedli naše novinky na kolejišti, kterých bylo za poslední půlrok poměrně dost. Od významných staveb až po nové moduly mezi kterými kraluje motiv chmelnice a chmelové sušičky dle skutečnosti.


Nové obilné silo, Dobříš

Premiéry měly 2 moduly s motivem chmelnice

Asi nejhezčí záběr roku 2010

Trochu detailního záběru

foto: V.Báňa, 2010


© 2010 KŽM, Kroužek Železničních Modelářů