O klubu KŽM Praha 3

Kkub modelářů zahájil práci v roce 2001 jako kroužek žáků a zabývá se stavbou železničních modelů a příležitostnou propagací tohoto hobby na veřejnosti. Členská základna kroužku a klubu je průběžně 7-10 žáků a dospělí členové. U založení kroužku byla motivace provozovat modelařinu na aktivnější úrovni, než pouhé brouzdání internetem či skladování modelů doma, načež vznikla idea založit spolek s pravidelnou činností, která by výsledky inspirovala dál. Další motivací je představit železniční modelářství mladším a ukázat jinou zábavu než počítače. Po váhání, hledání a zařizování formalit jsme začali působit na základní škole Chmelnice na Praze 3-Jarově jako zájmový kroužek. Od roku 2003 jsme registrováni u MVČR jako občanské sdružení s oficiálním názvem Klub železničních modelářů Praha 3 . Organizování žákovského kroužku bylo v roce 2014 zrušeno pro nedostatek času. Nicméně je zájmem v r 2015 získat vhodnou místnost blíže klubovně a zde pořádat kroužek v menším rozsahu.

 

Naše aktivity

Modelové kolejiště a výstavy
Stávající kolejiště TT je modulové koncepce , které přináší v porovnání s plošným kolejištěm některé výhody. Obzvláště dnes kdy je nutné rozvažovat finanční a prostorové možnosti. Snadná přeprava modulů se uplatňuje v pružnějším pořádání veřejných výstav, nejsme vázáni na pevné místo - klubovnu. Aktuálně kolejiště dosáhlo v r. 2014 délky 35m a vylepšuje se jeho provedení a funkce řízení provozu. Kolejiště TT má několik unikátů:
- je optimalizováno pro divácký provoz, vybaveno jednotným systémem ovládání stanic
- napodobuje reálný provoz na koncove trati, včetně přepojování souprav na obratu v koncové stanici.
- propracovaný princip signalizace návěstidel dle předpisů ČSD, včetně závislosti na vlakové či posunové cestě.

Aktuálně budujeme i druhý model kolejiště H0, který se rozšiřuje a bylo prezentováno na výstavě v Olomouci 2014.

Jako jeden z cílů za poslední 3- 4 roky vidíme pořádání výstav pro veřejnost hlavně v městech, kde dlouhodobě žádné podobné aktivity nejsou. Každý rok se stále více projevuje odklon od manuální činnosti dětí, kdy vyrůstá generace , jenž poznala jen pohodlné elektronické zábavě a snad prezentace vláčků oživí jiskřičku zájmů.

Další aktivity
Mimo výstav byly v minulosti uspořádány také další akce- víkendové stavební semináře a účastníme se výstavy i v zahraničí. Postřehy z našich výstav najdete v sekci fotogalerie. Pro oživení pořádáme i exkurze do zajímavých míst - například dispečerské centrum Hlavního nádraží v Praze, DKV Trutnov, Solvaovy Lomy, Muzeum zabezpečoací techniky H.Králové aj..  


návštěva ŽZO Cerhenice+ výst. modelů Pečky 6/2003


výlet do DKV a výstavu modelů Trutnov
11/2004


Exkurze v DKV Vršovice 12/2005


víkendové stavební setkání 11/06 a 3/07


výlet Solvayovy Lomy 10/2006


Výtopna Jaroměř a Muzeum zab. tech. H.Králové 6/07
 
Muzeum hornictví, Příbram 10/07
 

Příležitosně jsme se učastnili i dalších aktivit/akcí, které propagují železniční modelářství obecně či zájmovou činnost dětí. Z uplynulých akcí např. pouť v Pečkách 2006, Model Hobby Letňany 2006, Bambiriáda 2007,2008 a další drobné expozice v dřívějších letech.

.


Kontakt

Máte-li zájem o bližší informace, napište na:

nebo tel. 606 630 307


© 2001-2015 KŽM, Klub železničních modelářů