Ukázky z práce žákovského kroužku

 

Práce kroužku je organizována jako aktivní modelářská činnost, naším cílem je věnovaný čas a instruktáž "přetransformovat" do reálných výsledků -modelů postavených žáky. Protože kroužek mladých modelářů tvoří významnou část celoročních aktivit, je mu věnována i samostatná galerie fotografií z práce a ukázky vzniklých modelů.
V následujících odstavcích jsou ilustrační fotografie z práce kroužku a ukázky modelů, chronologicky po školních letech. Některé modely se často opakují, poněvadž jsou snadné využitelné pro každého na domácích kolejištích, např. vodárna, skladiště.

Rok 2001( až 6/2002)
První rok kroužku byl provázený oťukáváním, testováním šikovnosti žáků a také prvních instruktorských zkušeností. Hlavním tématem byla stavba krajiných diorámat a z nich pozdější sestavení modulů, které jsou dodnes součástí klubového kolejiště TT.

 

kolektiv Manipulační jízda
první dioráma rozpracovaný modul první modul, TT první sestava

Rok 2002/3
Stavba modelů staveb- obytných domků, dřevených staveb a prvního soutěžního modelu- zastávka Horní Nová Ves, včetně instalace na modul (v provozu dodnes). Druhá část roku byla zaměřena na kolektivní stavbu 2 krajiných modulů kolejiště TT.

modely domků Horní Nová Ves, TT rozpracovaný modul zkušební provoz

Rok 2003/4
Stavba os. vozů Be/Bi TT, ze stavebnice a jedna konverze tohoto modelu na pracovní vůz SV. V rámci volných chvil vznikly doplňky a různé stavby na moduly.

 
Vůz Be, TT Konverze na vůz SV skladiště TT  

Rok 2004/5
Kromě staveb na moduly (začínající) jsme zkušebně stavěli modely vozidel z ms. leptu. Dále jsme stavěli modely železničních budov usazených do diorámatu a pomocné stavby (H0 i TT)

modely modely modely modely modely model
stavba leptu nástřik barvy stavba modelů Trojany, H0 vodárna+Wrlm, TT Mladeč, H0 bouda WC, H0

Rok 2005/6
Stavba vozu H0 Vtr včetně nákladu, a model nákl. vozu TT ze stavebnice. Také vznikly diorámata stanice Lovečkovice a Zubrnice a několik diorámat s tématem mostu přes řeku.

diorama diorama modely modely diorama diorama
nz. Zubrnice/H0 nz. Lovečkovice/H0 nákl.vůz Vtr, H0 model Sas, TT most, dioráma hotový model,H0

Rok 2006/7
Starší žáci stavěli model remízy s vodárnou a příslušenstvím H0. Noví žáci získávali zkušenosti na modelech skladiště, vodárny, či strážního domku. Uspěl i nejmladší člen, 7 let.

diorama modely modely modely modely modely
skladiště TT skladiště uhlí, H0 vodárna TT remíza H0 pozdější dioráma nádr. budova,TT

Rok 2007/8
Dostavba remízy H0, noví žáci opět osvědčenou vodárnu TT, pokročilí stavěli vagónek ze stavebnice. Nově stavba elektroniky a blikače přejezdu VUD.

diorama modely modely modely modely  
vodárna TT vůz Zaes , TT vůz Zaes , TT elektronika přejezdu remíza H0, dostavba  

Rok 2008/9
Vzniklo více zajímavých modelů vlastní konstrukce (příhradové mosty, vagony TT i H0, domky), mj díky vlastnímu vyřezavacímu laseru.

diorama model model diorama diorama
Uacs H0 vůz Bmo/TT stavba příhradový most H0 Nová Ves p. Pleší TT zauhlování TT

 

Rok 2009/10
Nové konstrukce vagonů (karton + polotovary), včetně kontejnerů, nové drážní stavby. Tento rok byl velice plodný a fotografie ukazuji jen vzorky postavených modelů.

diorama modely
vůz H0, kontejnery kontejnery H0, var.2 Nová Ves, H0 Nová Ves TT výtopna H0 výtopna TT

 

Rok 2010/11
Tento rok byl zaměřen monotematicky na stavbu dioramatu s námětem vlečky a továrního areálu. Stavělo se v měřítku TT i H0 po celý rok, každý svůj model. Od základní desky, pokládky kolejí, štěrkování, přes zatravnění až po budovy a doplňky. Výsledky jsou vidět na fotografích. Noví žáci získávali zkušenosti na budovách a starší budovali traťový modul H0.

 

diorama diorama diorama TT diorama TT diorama TT
dioráma, továrna H0 dioráma HO továrna TT továrna TT Nová Ves H0

© 2001-2011 KŽM, Klub Železničních Modelářů