Model a skutečnost

Železniční stanice Bratkovice (stavba: Vítězslav Báňa, Karel Barták)

Stanice Bratkovice leží na trati č.200 Zdice-Příbram, která je i v dnešní době poměrně významnou dopravní cestou. Na trati mezi Jincemi a Příbramí se kromě hlásky nachází i žst. Bratkovice, sloužící jako výhybna s krátkou manip. kolejí pro nakládku dřeva. Netypická architektura staniční budovy posloužila jako vzor stavbě modelu, který zachycuje přibližný stav v roce 2002. V roce 2005 byly ve stanici provedeny stavební úpravy. V roce 2006 byla odstraněna prava vyhybka manip. koleje, která je nyní kusá (nakládka dřeva pokračuje).

Jedná se o stanici pro křižování dlouhých vlaků s vjezdovými a sloučeným odjezdovým návěstím. Celá stanice je situována na mírném svahu, cca uprotřed délky kolejí (dl. cca 730m) je přejezd s mechanickými závorami. Nákladní doprava spočívá především v nákládce dřeva. Významu tratě a blízkosti zdického depa odpovídá i pestrá skladba vozidel dieselové trakce ( za posledních 10 let -namátkou T669.x, T478.x, T238, mot. vozy 842, 843). Stanice je obsazena výpravčím (stav 2005), patrová budova je obydlená.


Kolejový plán žst. Bratkovice

Model stanice

Model stanice je koncipován jako 2-dílný blok 2x1m, na obou koncích zakončený normalizovaným modulovým přechodem pro integraci do kolejiště TT. Délka stanice byla oproti skutečnosti zkrácena cca na 1/2 délky, bez přejezdu s mechanickými závorami. Staniční budova je ztvárněna dle originálu. Při stavbě byla pro kolejovou pláň použita základna z hobry na rámovém roštu, pod kterou jsou skryté přestavníky- jednočinné elektromagnety a další instalace.

 

.

 

.


© 2006-08 KŽM, Klub Železničních Modelářů