Model a skutečnost

Železniční stanice Choltice autor: Vítězslav Báňa (mtbbus(zavinac)volny.cz)

Stanice Choltice leží na trati č.015 z Přelouče do Heřmanova Městce. Trať byla postavena v letech 1880-2 původně jako koncová trat do Vápenného Podola. Později vznikla i odbočka do Prachovic, která existuje až dodnes (Podolská část tratě byla snesena v roce 1980) a je klíčová pro dopravu cementu z Prachovských cementáren, později doplněno i o transport PHM vojenského útvaru v Kostelci. Ačkoliv trať č.015 má lokální charakter, díky silné nakladní dopravě je vybavena autoblokem (!) a dálkovým řízením, takže ve stanicích jsou komplení 5sv. odjezdová návěstidla a na trati oddílové návěsti. Osobní doprava je lokálního charakteru s přepravou osob do přípojných stanic- Přelouče. V osobní trakci zde převazují M152 (810), Regionovy.

Ve stanici se dříve nakládaly vozy z kamenolomu a byla zaústěná vlečka býv. cukrovaru Choltice, ze kterého je nyní strojírenská firma Stejnojmenná obec leží cca 1km od stanice, patrová nádražní budova byla v době vzniku modelu neobydlená. V dubnu 2010 budova vyhořela a byla v červenci zdemolována. Tímto se naplnil osud tohoto nádraží, ze kterého nyní zbyly jen koleje a původní vzhled je možné vidět jen na našem modelu.


Kolejový plán žst. Choltice

Model stanice

Model stanice na kolejišti H0 je zjednodušený, a tvarově přizpůsoben vedení kolejí vzhledem k rozměrům kolejiště. Je inspirován hlavně staniční budovou a návěstní soustavou, ostatní budovy jsou doplněny z inspirace jiných stanic. Přesto níže zdokumetovaný zánik stanice ukazuje i dokumetační hodnotu modelářské práce.


stav r. 2005

stav r. 2009

duben 2010

červenec 2010

pohled na model

staniční budova je přesnou kopií
   

.


© 2003-2011 KŽM, Kroužek železničních modelářů