Model a skutečnost

Malá Hraštice (autor: Karel Barták) bkk(zavináč)centrum.cz

Předloha železniční stanice Malá Hraštice je situována na trati ČD 210 Praha – Vrané nad Vltavou – Dobříš v úseku Mníšek pod Brdy – Dobříš. Jedná se o mezitraťovou stanici o 2 dopravních kolejích a jedné manipulační koleji. Budovy výpravčího, hospodářských staveb a dřevěného skladiště jsou stavěny podle bývalých c.k. normálií. Celková délka skutečné stanice od zhlaví ke zhlaví je 320 metrů. U výpravní budovy končí asfaltová silnice vedoucí ze vsi, která za nakládacím prostorem za rampou přechází v polní cestu vedoucí k rekreačním objektům podél trati. Zadní stranu stanice lemuje polní cesta, která běží souběžně s kolejemi a je položena v nižší úrovni, než je těleso trati.

Až do roku 2006 byla žst obsazena výpravčím, poté byla služba zrušena a stanice je dirigovaná. V roce 2007 byla po vichřici vyměněna plech. střecha za pálenou ktytinu a také odstraněna manipulační kolej č.2.

Stavba modelu:

Model je složen ze tří nezáměnných dílů o délce 80 cm, vnější čela mají normovaný traťový profil a proto musel být model v těchto místech řešen odlišně od skutečnosti. Oportiskutečnosti je model zkrácen a upraveny přechody na jednotné rozhraní. Konstrukce rámu využívá jako traťový podklad hobrovou desku na nosnících, okolní reliéf je zpevněný samonosný sádrový korpus s žebry z pěnového polystyrénu, vytvarovaný na vrstvě sypkých granulí později odstraněných (metoda ztraceného jádra). V souladu s předlohou je na vnější straně snížen rám, protože okolo vedoucí polní cesta je v originále položena níže pod tratí.

Elm. rozpojovače zespodu ...a zvrchu

Elektromagnetické přestavníky výhybek jsou zabudovány vespod, rovněž tak i elektromagnetické rozpojovače spřáhel Magne-Matic.Staniční budova, budova skladiště a drobných staveb jsou vlastní konstrukce z kartonu, plastů, vše podle skutečných budov v měřítku.

Staniční budova Skladiště

Segmenty stanice propojují kabely s konektory, signály ze zhlaví jsou zavedeny na středový díl, kam se připojuje také ovládací panel. Jízda vlaků je ovládána nezávisle pro dva směry analogovými napáječi s odpojování izolovaných staničních kolejí. Jak se podařilo zhotovit model a jak dalece se přibližuje skutečnosti lze posoudit na dalších snímcích:

 

Pražské zhlaví

Skutečnost Model

Staniční budova

Skutečnost Model

Místní atrakce – tabulky a cedule všeho druhu

Skutečnost Model

A jak se podařilo zakomponovat celkový model stanice do modulového kolejiště KŽM Praha 3, můžete posoudit na následujících fotografiích. V plánu je ještě stavba návazných modulů, a to jak k Pražskému zhlaví, tak i k Dobříšskému zhlaví, kde budou umístěna i mechanická návěstidla.

A takhle vypadá výsledek po zapojení do kolejiště


© 2003-2008 KŽM, Kroužek Železničních Modelářů