Model a skutečnost

Železniční stanice Kácov (autor: Radek Vybíral, Jakub Smékal)

Stanice Kácov byla krátkou dobu koncovou stanicí , když byla v r. 1901 zprovozněna trať Čerčany- Ledečko- Kácov. Proto byla vybavena i remízou pro parní lokomotivy, ačkoli o dva roky později byl dokončen protilehlý úsek Kácov-Světlá /n. Sázavou a stanice se stala průjezdnou, jak ji známe dnes. Trať pomohla k prosperitě kraje a díky malebné krajině v okolí Sázavy přivedla do regionu už za první republiky turismus, který objevil zdejší kraj pro výlety. Proto je trať významná osobní dopravou, i víkendovou, včetně pořádání historických jízd.

Nákladní doprava byla využita k zásobování živnostníků z okolí, v posledních letech se zúžila na nakládku dřeva . Brzy pro založení tratě byla zřízena také vlečka k hospodářskému družstvu se zemědělskými produkty. Objekty hospodářského skladu byly přestavěny v nedávné době na turistickou ubytovnu.

Staniční budova je dle normálie 16/H a je udržována v původním stavu . Jako technické zázemí parního provozu sloužila dvoumístná remíza s vodárnou, která nyní slouží jako zázemí pro drážní údržbu SŽDC. Původní remíza byla pro jedno stání, později rozšířená pro dvě lokomotivy. Mechanická vjezdová návěstidla byly v r. 2011 nahrazeny dálkově řízeným systémem se světelnými návěstidly. Novodobě je pro trať typický provoz motorových vozů 810, Regionova, občas soupravami vozů 010 (Btax) tažených řadou 714.

Centrum obce se zámkem a pivovarem leží cca 1km od stanice, přes řeku s mostem sestaveným z URNA pomoci po II sv. válce.


Kolejový plán žst. Kácov (r.2003)

Model stanice

Model stanice je koncipován jako 2-dílná sestava, včetně vlečky ze zhlaví. Hlavní díl má dl 200x50 cm, a navazuje obloukový díl se zhlavím a vlečkou. Na vjezdu je osazeno normalizovaným modulovým přechodem pro integraci do kolejiště. Při stavbě byl pro kolejovou pláň použit rám a základna vytvořena z desky styroduru, na výztužných latích. Přestavníky výhybek jsou skryté motorické MTB. Stanice je vybavena magnetickými rozpojovači spřáhel MagneMatic s doplněním mechanických rozpojovačů, což vzhledem k úloze občasné koncové stanice v kolejišti je důležitý prvek pro přepojování souprav na cestu zpět.

Jako první model stanice klubu má kompletní elektroniku a ovládací panel zabudován do modulu, bez externího panelu- pro usnadnění zapojování při stavbě celé TT modulovky. Ovládací panel využívá std. klubové tlačítkové rozhraní pro komunikaci s nácestnou stanicí, mechanická vjezdová návěstidla. Elektrické zapojení umožňuje řízení jízdy vlaku na trati a nezávislý posun ve stanici, včetně objíždění vlaku.


pohlednice z r 1931, J Družný- vzadu sklad hospodářského družstva

Výpravní budova ze stavebnice KB model - stav 3/2016

stavba rámu a podloží ze dvou dílů
'
pokládka kolejiva

ovladací panel v zadní části
 

 

 

2 fotografie převzaty z jiných zdrojů


© 2015 KŽM, Kroužek Železničních Modelářů