Model a skutečnost

Jednotlivé díly modulového kolejiště TT napodobují skutečné motivy na našich tratích. Některé moduly jsou inspirovány jen částečně (vybrané krajinné segmenty, jednotlivé budovy), jiné naopak jsou stavěny věrně dle konkrétního vzoru. Týká se to především stanic a zastávek, pro které si autoři vybrali vzory na tratích ČD. Pochopitelně, že rozměrové propozice a modulová návaznost stanic na širou trať jsou částečně upraveny, aby vyhověly požadavkům modulového kolejiště, ale zbývajících "90%" parametrů je odvozeno ze skutečné předlohy.

žst. Dobříš žst. Malá Hraštice žst. Rudíkov žst Choltice
zast. Horní Nová Ves žst. Bratkovice sušička chmele žst. Kácov

(1/2008) S odstupem 5 let od vytvoření prvního modulu a www stránek již tyto modely získaly historickou hodnotu. V Rudíkově bylo zprivatizováno patrové skladiště a přeměněno na autodílnu, Malá Hraštice přišla o manipulační kolej a plechovou střechu, Bratkovice mají o výhybku méně a Dobříš změnila fasádu výpravní budovy.

(1/2011) zub času opět pokročil a nejvíce se zapsal na stanici Bratkovice, kde bylo doplěno dálkové řízení , zrušen přejezd a služba výpravčího, budova je nyní neobydlená.

(3/2015) zub času zase pokročil a zaregistrovali jsme změnu na skladišti Rudikov, které bylo zakoupeno soukromě a probíhá zde renovace na sklad budovu. Před několik lety byla zbouraná budova zástavky Horní Nová Ves.

 

 


© 2003-2015 KŽM, Kroužek Železničních Modelářů