Model a skutečnost

Železniční zastávka Horní Nová Ves (autor: Marek Kovář a kolektiv kroužku ŽM)

Zastávka Horní Nová Ves leží na trati č.040 Ostoměř- Stará Paka, za stanicí Lázně Bělohrad. Jedná se o frekventovanou neelektrifikovanou rychlíkovou trať s významou dopravou do Trutnova. Vlastní zastávka je umístěna poměrně daleko od obce, v polích na svahovém terénu, poblíž je pouze jeden objekt, dříve patrně strážní domek pro ubytovaní obsluhy zastávky, nyní využíván pro rekreační účely. Od vedlejšího pole je zastávka s nástupištěm oddělena laťkovaným plotem, místně poškozeným (stav 2002), u kterého rostou husté plané křoviny.

Zastávka byla dříve spojena se závorářským stanovištěm s trvalým obsazením pracovníka pro ruční obsluhu 3 mechanických závor na polních přejezdech. Dva z přejezdů byly umístěny na obou koncích nástupiště, třetí byl vzdálený. Obsazení pracovníkem bylo ukončeno cca v roce 1997, kdy byly zrušeny 2 přejezdy a zbývající (vedle nástupiště) osazen zabezpečovacím zařízením AŽD. Avšak pohled na notně zarostlou polní cestu , využívanou snad jen v sezoně polních prací se zabezpečením AŽD, na kterém bliká bílé světlo vyvolává smíšené pocity o účelnosti. Pracovík dříve asi zajišťoval také výdej jízdenek

V roce 2002 byla zastávka neobsazená, vnitřní zařízení částečně poškozeno vandaly, čekárna vybavená lavičkami.

Cca v roce 2010-2012 byla zdevastovaná budova srovnána se zemí

Model zastávky

Model je koncipován jako samostatný traťový modul dl. 1m, na obou koncích zakončený normalizovaným modulovým přechodem pro integraci do kolejiště. Ze 2 okolních polních přejezdů je z prostorových důvodů ztvárněn pouze jeden, s přípravou na osazení mechanických závor. Při stavbě byla použita technologie polystyrénových bloků se sádrovým překryvem. Model budovy je žákovská práce kroužku ŽM, v souteži MČR- ŽM 2003 obsadil přední místo.
Model zastávky je vybaven funkčním osvětlením, ovládaném dálkově z řídící stanice.

 

.

.
© 2003-2015 KŽM, Kroužek Železničních Modelářů