Model a skutečnost

Železniční stanice Rudíkov -autor: Ing. Vítězslav Báňa (mtbbus(zavinac)volny.cz)

Stanice Rudíkov leží na trati č.252 Studenec - Křižanov. Trať byla postavena v letech 1885-6, původně jako odbočka Studenec-Velké Meziřící (koncová stanice), po válce byla protažena do stanice Křižanov a tím propojena na nově stavěnou elektrifikovanou trať Havlíčkův Brod-Brno.Trať č.252 je lokálního charakteru a kromě obou uzlových stanic se na ní nalézají 3 stanice, mezi nimi i nz. Rudíkov, který je nejvyšším bodem celé trati.

Nákladní doprava byla v dřívejších letech realizována především zemědělskou produkcí (brambory, obilí), ve stanicích byly vybudovány skladiště zemedělských produktů ( hospodářského družstva ve 30 létech 20st.), sloužící pro skladování různých komodit- obilí, hnojiva, různé potřeby. . Po vybudování nákupu ZZN v nedalém Budišově a zavedení zem. velkovýroby JZD, význam této dopravní cesty upadl a skladiště v Rudíkově zůstala nevyužita. Příležitostně doprava uhlí a stavebního materiálu v nevelkých objemech. Osobní doprava je lokálního charakteru s přepravou osob do přípojných stanic. V motorové trakci zde byly poměrně brzo nasazeny různé varianty věžáků M120, M130, později M131.1, nyní M152.0. Ještě v polovině 60. let byla stanice obsazena výpravčím, později jen výdej jízdenek. Nyní je na trati zavedena doprava dle D3 a Rudíkov slouží jako dirigovaná dopravna bez obsluhy (cca od poloviny 90. let). Informace byly doplněny z vyprávění p Usohala, jehož rodina právě v budově žst Rudíkov bydlela, čím tímto děkuji.

 

Stejnojmenná obec leží cca 1km od stanice, patrová nádražní budova je obydlená. Celá stanice je zahloubena do menšího zářezu, který se nad západním zhlavím zvyšuje a přechází v silniční nadjezd tratě. Ve stanici jsou dvě dopravní koleje a jedna manipulační, se zakončením kusou kolejí, celkem 5 ručně stavěných vyhybek. Délka kolejí je od 85 do 114 metrů. Jako hlavní kolej je č.1, pro občasné křižování vlaků je využita kolej č.2. Manipulační kolej se nevyužívá (stav v letech 2001-03), nákladní přeprava je nulová.


Kolejový plán žst. Rudíkov

Model stanice

Model stanice je koncipován jako 2-dílný blok, na obou koncích zakončený normalizovaným modulovým přechodem pro integraci do kolejiště. Při stavbě byla pro kolejovou pláň použita základna z hobry, okolní terén je modelován z bloků polystyrénu. Přestavníky výhybek jsou skryté, jednočinné elektromagnety. Model je vybaven rozpojovači spřáhel MagneMatic.

.


© 2003-2008 KŽM, Kroužek Železničních Modelářů