Spřahování souprav, rozpojovače

 

Ke spřahování vozidel používáme spřáhla typu Magnematic (výrobce Kadee a Micro Trains Line/ USA) , kterými nahrazujeme původní třmenová spřáhla Tillig (dříve BTTB). Jejich výhodou je bezkontaktní princp rozpojování a mnohem modelovější vzhled než u dřívějších spřáhel. Popis funkce a rozpojování spřáhlel lze najít na stránkách fy. Litomyský.
Obecně tyto spřáhla jsou v zahraničí používána pro rozšířená měřítka- H0,N, aplikace na velikost TT je specialitou. V ČR jsme zatím jediný klub, který neskončil jen u pokusů a zavedl tyto spřáhla do běžného provozu kolejiště, v roce 2005 bylo 95% vozidel osazeno tímto spřáhlem a rozpojovači vybaveny všechny stanice. Další kolejiště TT, na kterém byly vozidla s těmito spřáhly, bylo k vidění na výstavě v Lipsku 05- nevelké, ale precizní domácí kolejiště.

 

Kadee nabízí spřáhlo pro úzkou H0n3 jako alternativu i pro TT - typ 714, ale po našich prvních experimentech jsme přešli na spřáhla pro velikost N, která vyrábí Micro Trains Line (MTL), pod označením 1015 (nebo 1016- s delším dříkem). Bohužel situace je nepřehledná a v několika článcích autoři o nas chybně uvedli, že používáme typ 714. Výhodou spřáhel MTL je menší potřebná síla magnetů pro rozpojení, díky které jsou i menší problémy s přitahováním kovových dvojkolí vagonků. Magnet totiž nepůsobí jen na kovový třmen spřáhla (což je žádoucí) ale i na ostatní kovové součástky podvozků -okolky, osy (což je nežádoucí), čímž se může zkomplikovat rozpojování.Spřáhla MTL se připevňují níže než 714, přibližně do výšky původních spřáhel Tillig, díky čemuž lze využít původní výřezy a dutiny v čelnících vozidel. Nezanedbatelnou výhodou je i jejich konstrukce s přední pružinou, která nezpůsobuje podélné kmitání soupravy při jízdě.

Vozidla upravená na Magnematic spřáhla provozujeme na kolejišti od počátků provozu. Zkušenosti jsou pozitivní, spřáhla umožnily realizovat pohotové rozpojování a spřahování vozidel v koncových stanicích.Pochopitelně objevily se i zádrhele - nutnost zajistit výškovou přesnost styku mezi moduly (způsobuje k samovolné rozpojování), vhodné umístění rozpojovačů na rovné úseky (ne do oblouků) a zmenšit tolerance při montážích spřáhel na vozy (pro kompatibilitu vozů více modelářů) . I přes tyto rešitelné obtíže ale můžeme přespřáhlování doporučit, věnovaná práce rozhodně přinese nové možnosti modelového provozu.

 

Vozidla

Spřáhla jsou na vozidla montována do výšky 5.5 mm nad TK (měřeno od středu spřáhla), při montáži je důležité dodržet výškové i směrové upevnění, pro snadné spřahování.. Vysunutí spřáhla je voleno tak, aby v klidu byla mezi nárazníky mezera 3mm, potřebná pro stlačení při rozpojování a také pro volný průjezd oblouky od poloměru 500mm. Od jízdy nárazník-nárazník, která má pouze efekt při detailním focení spřáhel a v provozu přináší jen komplikace jsme ustoupili ve prospěch spolehlivosti provozu.
Vozidla by neměla mít kovové okolky (např. lisovaná dvojkolí z Malé Železnice), které způsobují přitahování vozů k rozpojovačům. Kovové nemagnetické dvojkolí s ocelovou osičkou ale vyhovují- např. dvojkolí Tillig.ukázka šablony pro montáž

Stanice, moduly

Staniční koleje jsou vybaveny magnetickými rozpojovači. V dřívejších modulech používáme elektromagnety, spínané z ovládacího pultu, později byly vyzkoušeny i permanentní magnety. Výhodou perm. magnetů je nízká cena a snadná montáž, ovšem při cukavém průjezdu vlaku nad rozpojovačem mohou způsobit nechtěné rozpojení. Příčinou je však nekvalitní jízda lokomotivy! Snadou pomocí je v hlavních kolejích z pólu rozpojovačů dočasně vysunout magnety, což umožní průjezd konfliktních vozidel. Rozpojovači jsou vybaveny vedlejší a koncové koleje, kusé koleje většinou využívají možnost předrozpojení a dotlačení vozidel. Umístění rozpojovačů musí být na rovině, ne v oblouku (při stlačení by se spřáhla vychýlila do strany). U přechodů kolejí mezi moduly je nutné dodržet správnou výškovou návaznost kolejnic na styků a zajistit výškově rovný přechod kolejnic nikoliv "hrby", které způsobují rozpojování.

Obr. Rozpojovač s permanentním magnetem A) během montáže do kolejí TT . B) po zaštěrkování . C) pokled zespodu

Zahraniční reference

Před časem jsme se zkontaktovali se skupinou modelářů z Velké Británie, kteří se rozhodli pro stavbu kolejiště TT(!), inspirovaného českými vzory. Naše experimenty se spřáhly je zaujaly natolik, že je na svých modelech začali používat také. http://homepage.ntlworld.com/ian.lampkin/smrzovkapage00.html


© 2003-2006 KŽM Praha 3