Stavba kontejnerového vagónu typu Sqjs/H0 s kontejnery

Karel Barták 11/2009

 

Pro rozšíření temat práce v našem kroužku připravujeme i podklady ke stavbě modelů vagonů. Zkušenosti z předchozích let ukazují na potřebu velice přesné práce, poněvadž jízdní vlastnosti modelů vozidel jsou citlivé na přesnou práci a odchylka 0.5mm může být zásadní pro výsledek práce. Alternativně lze použit plastikové stavebnice, ale jejich sortiment je omezený a často si je kluci postavili již doma.

Další možností je využití řezání laserem, který otevírá prostor pro nové konstrukce vozidel, na kterých mohou žáci dokompletací získat zkušenosti a motivaci a přitom strojní technologize zajištuje potřebnou přesnost, pro funkční vlastnosti. Konstrukce byla nejprve ověřena realizací vozů Bmo/TT a nákladního vozu Uacs-y / H0, nový článek níže dokumentuje stavbu dalšího vozu - plošinový vagon, inspirovaný typem ČD Sqjs s nákladem kontejnerů.

Základem koncepce je vyřezávaný papír + výlisky dílů podvozků. Pro zjednodušení je barevnost papíru zvolena tak, aby se omezila potřeba nátěru. Po vyřezání lze papírové díly napustit roztokem plastu v toluenu nebo bezbarvým acetonovým lakem, což je co do intenzity zápachu stejné. V každém případě dbejte na větrání, pro kroužek nutno připravit předem, mimo dosah děti. Lze také papír nenapouštět a nalakovat kontejnery a sestavený vagón až hotové, lakem ve spreji.

Kontejnery

Stavba byla započata kontejnery, a to jednak tank-kontejnerem na přepravu kapalin a poté i standardním 20ti stopým kontejnerem. Stavba tanku začíná svinutím pláště a jeho slepením, zpracováním "krabice" s víkem nádrže, vlepením 10 gr. závaží do válce a poté přilepení obou čel po jejich kompletaci. Poté je sestavení čela rámu, zesílení obruby a kompletací rámu dohromady. Samozřejmostí je dolepení pochozích lávek a žebříku z čela nádrže. 

 
 

       

Dalším typem je skříňový 20stopý kontejner s prolisy na plášti skříně. Jeho sestavení je opět jednoduché. Vyříznout a nalepit "prolisy", poté díl vyříznout z kartonku a nalepit z druhé strany pomocné chlopně pro jednodušší sestavování skříně. Po vlepení závaží 10 gr se skříň uzavře dnem a zhotoví zavírání dveří - výroba táhel z drátku. A kontejner je hotov.

 
 

Podvozky, spřáhla

Podvozky jsou použity výrobky Bramos, výlisky Y26 (prodej na burze), dvojkolí, nárazníky a držáky šachet spřáhel. Pro zjednodušení je vynechán mechansmus kinematiky a držáky spřáhlel jsou přilepeny přímo na podvozek, se kterým spřáhla kopírují směr osy koleje. Viz obr.

  detail upevnění šachet spřáhel na Y26

Rám vozu, kompletace

Díly vagónu jsou tvořeny bočnicí 2x a dolní a horní základovou deskou. Horní deska je gravírovaná a představuje prkenou podlahu. Pro vyšší věrohodnot lze vyskládat i jednotlivými balsovými prkénky, ale za cenu pracnosti a rizika zhoršení vzhledu při neopatrné práci s lepidlem.

Prvním krokem je slepit podlážku a nosnou desku k sobě, dobře zatížit a nechat proschnout. Dále složit spodní rám (podélníky/příčníky), a umístit +přilepit na spodek nosné desky vagónku. Rám se zakončí přilepením vnějších čelníků a bočnic (na obrázku z modrého papíru).

Otočné uchycení podvozků je realizováno pomocí navrstvených kroužků, které vytvoří otvor pro zachycení západek podvozků Bramos. Toto lze nahradit i kovovou podložkou, pro vyšší odolnost mechanismu.

Mezi boční výztuhy na střed vagonu je třeba vlepit závaží 20-40gr pro zvýšení hmotnosti vozu (oluvko, Ms hranolky). Nejlépe rozložit hmotnost více zavaží po délce vozu, nejen do středu! Poté se boční výztuhy zevnitř a celý spodek po slepení nabarví matovou černou.

  

Finální montáž spočívá v nacvaknutí podvozků s dvojkolími do otvorů, dolepit poskládaná vrstvená čela vagónu a klanice. Na závěr se připevní kola ruční brzdy, naloží kontejnery a je hotovo.

  

Stavba modelu vagónu je jednoduchá a díky použitých továrních podvozků a kovových dvojkolí jsou jízdní vlastnosti dobré. V kroužku tento vagon bez potíží sestavili kluci 10let. Stavebnice nemůže nahradit profesionálně lisované modely, ale je vhodná pro instruktážní práci v modelářském kroužku, která pokračuje svižným tempem. Laserem vyřezávané díly zajišťují přesnost konstrukce i pro méně zdatné, takže i ti mají šanci na zhotovení vozu s dobrými jizdními vlastnostmi během 2-3 schůzek.

Pro případné zájemce a hlavně zájmové koružky o stavbu vagónu připravujeme nabídku vyřezavaných dílů.

© 2003-2009 KŽM, Kroužek Železničních Modelářů