Stojánekpod modulyModuly lze při sestavování pokládat napříkladna stoly, avšak to je řešení provizorní, použitelné prospojení několika modulů ale nikoliv celého kolejiště. Protojsou nedílnou součástí modulového kolejiště i stojánky.Pro moduly TT používáme jednoduchou konstrukci stojánků,které se připevňují ke spojům modulů. Jsou vybaveny šroubyv nohách pro výškovou stavitelnost, nominální výškakolejnice nad podlahou místnosti je 980mm s nastavitelností +/-10mm.Čelo stojánku je vyrobeno z překližky a je také zařazeno donabídky strojně vyráběných dílů, u kterých je zaručena přesnost.

Nákres stojánku pro TT moduly

 

Důležitým kritériem při výrobě je výškaspojovacích otvorů nad podlahou a symetrie stojánku. Jakostavitelné nohy jsou nyní použity vratové šrouby M8x30, kterémohou být nahrazeny spec. nožkami, zašroubované do plechovénarážecí matice M8 (k dostání v železářství/spojovacímateriál)

 

Foto - stojánek a detail nohou
© 2003-2004 KŽM, Kroužek Železničních Modelářů